ROMAN  SUSTOV

EXLIBRIS ROMANA SUSTOVA

Narodil se v roce 1977 v Minsku, Bělorusko.

V roce 1995 absolvoval Vysokou školu umění v Minsku.

V roce 2001 absolvoval Běloruskou akademii umění (Katedra kreslení)

2001-2005 – pracoval v akademickém malířském ateliéru Ministerstva kultury Běloruské republiky. Po absolvování akademie pracuje v ateliéru grafiky a ilustrací , účastní se řady místních i mezinárodních výstav a soutěží. Jeho práce lze nalézt v soukromých sbírkách v USA, Německu, Nizozemsku, Polsku, Ukrajině, Japonsku, Rusku a Bělorusku a v Muzeu současného výtvarného umění (Minsk, Bělorusko).
Od roku 2005 je členem Běloruského svazu umělců (oddělení grafického umění)

Ex libris zaujímá zvláštní místo v jeho tvůrčí umělecké práci. Účastní se mnoha výstav a soutěží  tohoto oboru. Pro mnohé známé sběratele z celého světa vytvořil více než 100 opusů ex libris.

He is born in 1977, Minsk, Belarus.

In 1995 – graduated from Minsk Art College.

In 2001 – graduated from the Belarusan Academy of Arts (Department of drawing)

2001-2005 – worked in the Academic Art Painting Studio of the Ministry of Culture of the Republic of Belarus. After his graduation from the Academy, he has been working in print graphics and book illustrations, taking part in many local and international exhibitions and contests of print graphics. His works can be found in private collections in the USA, Germany, Netherlands, Poland, Ukraine, Japan, Russia and Belarus, and in the Contemporary Fine Art Museum (Minsk, Belarus).
Since 2005- Member of Belarusian Union of Artist (department of Graphic art)

Ex libris takes a special place in the artists creative work. He participates in many ex libris exhibitions and contests. He has done more than 100 bookplates for many famous collectors from all over the world so far.

ESHOP OFFER

You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products