MÉZL  ZDENĚK

HUMORNÁ NÁLADA

Hloupost, absurdita, lidská malost, vše co člověka svazuje, jako instituce, stát, lži a lidská tupost budou témata stále živá dokud živ bude člověk. Mnohdy filosofický nadhled a humor jsou prostředky, kterými lze poukazovat, burcovat a přežít. Zdeněk Mézl to uměl báječně. Čerpal z historie, různých podobenství, bajek, ale i současnosti. Nešvary společnosti dovedl okamžitě pojmenovat, geniálně popsat a následně vyrýt do dřevěných špalíčků, kterými se dnes těšíme a bereme je do rukou s obdivem a úctou. Nadčasovost jeho umění jej staví k autorům “nesmrtelným” , hovořícím k dnešku, tak jako třeba literární dílo Karla Čapka nebo Josefa Haška.

EXLIBRIS – SERIES A

EXLIBRIS – SERIES B

EXLIBRIS – SERIES C