KRÁL  JAROSLAV /1883-1942/

KARIKATURA – KRESBY

Jaroslav Král /1883 Malešov  – 1942 Oswiecim/

Patří k nejvýznamnějším osobnostem naší výtvarné kultury, čelný představitel české výtvarné avantgardy první poloviny 20. století.

Studia:

1901 – 1904 Uměleckoprůmyslová škola, Praha, Mašek J.
1901 – 1904 Uměleckoprůmyslová škola, Praha, Preisler Jan
1904 – 1909 Akademie výtvarných umění, Praha, Hynais Vojtěch

Svébytnou součástí jeho díla jsou jeho perokresby a kresby tuší, prozrazující mimořádný figurální talent, kreslířství inklinující ke karikatuře. Jeho postavičky oslavují prosté motivy všedního dne, plné humoru, ale i strasti. Neopakovatelné jsou karikující kresby tuší s tématikou sociální, které ve formě reportážní glosy ilustrují sociální poměry mezi oběma válkami. Řady těchto kreseb bylo použito v dobovém tisku, zejména v moravských denících Lidové noviny a Svoboda.

Právě tyto kresby různých formátů se podařilo získat naší galerii a předkládáme je sběratelům díla Jaroslava Krále a české avantgardy.

Kresby jsou signované až na výjimky, kde tuto skutečnost uvádím. Kvalita kreseb je úměrná jejímu stáří, nejsou viditelné žádné vážné vady, jen běžná opotřebení, či zažloutnutí papíru.