KOMÁREK  VLADIMÍR

JEN KRÁTKÁ NÁVŠTĚVA POTĚŠÍ

Sledujeme-li vnitřní svět autorovy tvorby, obejme nás teplo domova, tlukot hodin, staré skříně, zrcadla, zátiší, zahrady, ploty. Postavy jen náznakově, nebo jenom hlava, flétna. Jde o básnické pojetí vidění světa od tragedie k optimistickému a radostnému. Zážitky  z dětství, kdy kolem šla válka, láska k divadlu, zpracování biblických témat, křesťanská a biblická symbolika. Skoro vždy jde o útržkovité vzpomínky, zastřené v čase, ale velice citlivé a plné emocí. Vladimír Komárek mluví jasným jazykem lidskosti vonící domovinou. Vladimír Komárek, grafik, malíř, ilustrátor, bezesporu patřil k předním českým umělcům. Byl i vynikající společník a vypravěč. U vchodu do domu měl cedulku: ” Jen krátká návštěva potěší”. Oblíbenými technikami byl dřevoryt a suchá jehla.

BÁSNĚ  JAROSLAVA  SEIFERTA

Osobnost Vladimíra Komárka přitahovala herce, básníky, umělecké osobnosti. Existuje báseň Jaroslava Seiferta s názvem U malíře Vladimíra Komárka, která vznikla po návštěvě básníka v ateliéru. Básník byl přímo očarován. K přátelům umělce patřil například Jiří Voskovec, Richard Bergman, Karel Sýs, Ludvík Kundera a další.