JAKOVENKO JURI

EVROPSKÉ TRADICE, MÝTY, SARMATISMUS

Jurij Jakovenko se narodil v Bělorusku v roce 1965. V roce 1992 absolvoval Akademii výtvarných umění v Minsku. Od roku 1994 je členem Běloruského uměleckého svazu a v roce 2001 začal vyučovat na Akademii výtvarných umění v Minsku.

Jurij Jakovenko vytváří řadu hlubotiskových technik spojených s osobně významnými tématy. Umělec spojuje kulturní znaky, symboly s mýty minulosti, aby reprezentoval svůj vlastní umělecký svět svou vlastní perspektivou.

V jeho díle se nacházejí různá umělecké propojení s evropskými středověkými tradicemi miniatury, hlavně období baroka. Najdeme tu mystiku Jeronyma Bosche, prvky surrealismu, symbolismu, národní tradice sarmatského* portrétu a historismu. Spojením nejlepších národních a evropských kulturních tradic vytváří grafika Jurije Jakovenka obraz současného běloruského umění.

*Sarmat – označení pro šlechtice žijícího na území Polska. Myšlenka Sarmatismu byla  postavena na domněnce, že kořeny polské šlechty údajně sahají k Sarmátům, starověkému kočovnému lidu, který původně obýval oblast mezi Dolní Volhou a Donem.  Odtud polská šlechta odvozovala své největší ctnosti: touhu po svobodě, pohostinnost, dobrodušnost, odvahu, hrdinství… Polsko ve znamení sarmatismu mělo být ostrovem volnosti a zároveň hrází křesťanství. Sarmatismus dal specifickou podobu polskému baroku. Čerpal hodně z východních vlivů, kladl důraz na umělecké řemeslo. Zároveň to byl sen o síle – sněný na pozadí postupující koroze státu, práva a zvyků, zároveň však na pozadí přesvědčení, že věda, poznání či rozvoj jsou zbytné. Byla to epocha zvýrazněné vizuální krásy, která zrodila polský umělecký průmysl, což se odráží u historických portrétů a ukázek mužské módy, významné místo měly ozdoby, dekorativní tkaniny, koberce, závěsy, pečetě i erby, dokonce i porcelán se sarmatskými motivy. Sarmatismus prostupoval celou polskou barokní kulturu a navazovala na něj i v dalším období.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

SERIES  A

SERIES  B

SERIES  C

SERIES  D