BENEŠ  KAREL

SERIES  A

Akademický malíř a grafik Karel Beneš se narodil 1. května 1932 ve Vlčnově. Vystudoval VŠUP v Praze (1950 – 1955), obor propagační grafika a ilustrace u prof. A. Strnadela. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Jeho tvorba zahrnuje volnou grafiku, ilustraci, kresbu a rozsáhlou sérii exlibris.

Barevná litografie Karla Beneše přináší jemný a poetický svět klaunů, moravských krojů, ženských aktů a hudebních zátiší. Jemnost a krása jsou hlavní charakteristické znaky rodáka z moravského Vlčnova. Ženu vyzdvihl ve své kráse a jemnosti k božským nebesům, často ji připodobňuje k múzám. Toto věčné téma ho provází celou tvorbou, tak jako vlčnovská jízda králů nebo svět cirkusové manéže.

Věnuje se volné grafice, užité grafice, exlibris a knižní ilustraci. Pracuje technikami suché jehly, barevné litografie,
kamenorytiny a akvarelové kresby. Nejdůležitější z jeho ocenění jsou ceny na mezinárodních
výstavách exlibris v polském Malborku a francouzském Nancy (1986), Cena Josefa Václava Sládka
za ilustrační tvorbu pro Albatros (1995), Cena za dosavadní tvorbu na Trienále exlibris v Chrudimi (1999) a Cena
za soubor komorní grafiky Spolku sběratelů a přátel exlibris včetně Ceny návštěvníků (2006).
Uspořádal ke stovce autorských výstav (často vystavuje se svou ženou Danielou Benešovou), zúčastňuje se kolektivních výstav v Evropě i v zámoří a zastoupen je ve sbírkách po celém světě.
Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a čestným členem Spolku sběratelů a přátel exlibris.

EXLIBRIS – AKTY – KROJE – KLAUNI – PRAHA